Helbredsundersøgelser

Hvis du som virksomhed har behov for at få udført de lovpligtige helbredskontroller af natarbejdere, så klarer vi også det.
 
Kontrollerne består af gennemgang af et meget udførligt spørgeskema samt måling af blodtryk, vægt, højde og udregning af BMI. Hvis det skønnes relevant, vil der også blive foretaget måling af kolesterol og blodsukker. Resultaterne af disse foreligger med det samme.
Den enkelte ansatte vil efter undersøgelsen blive grundig informering om resultaterne, samt modtage generel vejledning i hensigtsmæssig livsstil ved natarbejde.
 
Efter endt kontrol modtager virksomheden en anonymiseret samlet rapport for hele undersøgelsen.
 
Kontrollerne foretages af en speciallæge med lang erfaringen indenfor helbredskontroller, og udføres selvfølgelig når det passer jer bedst.
 

Ring og hør mere på 7199 3300 eller skriv til os på info@medflex.dk