Personerne bag

Medflex består af flere tusinde motiverede og fagligt kompetente medarbejdere, der hver dag yder en stor indsats for at få enderne til at nå sammen på hospitaler, asylcentre, almen praksis, rusmiddelcentre osv i Danmark, Norge og Sverige.Det hele administreres og styres med sikker hånd af vores dedikerede folk: 


Jakob Damm-Jakobsen,
Cand.Merc.

Søren Kjærulff Gaun,
speciallæge almen medicin

Dea Lenz,
fysioterapeut, koordinator

Erik Jacobsen,
speciallæge almen medicin

Maria Ann K. Østgaard
Kvalitetskoordinator

Marianne Larsen,
koordinator

Kirsti Henneberg Jakobsen,
sygeplejerske

Lone Dalgaard,
koordinator